fbpx

Політика конфіденційності

м. Київ                                 «01» січня 2020 р

 

Чинна Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Сайт «Inled», розташований на доменному імені inled.com.ua, може отримати про Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Сайту.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 В чинній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на керування сайтом, що діє від імені ТОВ «Інфотел Дистрибуція», які організують та (або) виконують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), які виконуються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка має відношення прямо або опосередковано визначеній фізичній особі або особі, що визначається (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що відбуваються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, що включає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення), витяг, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим, отримавшим доступ до персональних даних, представником вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкту персональних даних або наявність іншої законної основи.
1.1.5. «Користувач Сайту (надалі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт.
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожний раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з чинною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У випадках незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
2.3.Чинна Політика конфіденційності використовується тільки до Сайту «Inled». Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдиість персональних даних, наданих Користувачем Сайту.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту по нерозголошенню і дотриманню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в межах чинної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті «Inled» та містити наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на котрих встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (або інша програма, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до частин Сайту, які потребують авторизації.
3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і розв’язання технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, які браузери використовуються, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2. й 5.3. чинної Політики конфіденційності.

 

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та (або) підписання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з «Inled».
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, які мають відношення до використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і замовлень від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження правдивості і повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення замовлення, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.1.8. Обробка і отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних використанням Сайту.
4.1.10. Надання Користувачу за його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Користувача або від імені партнерів Сайту.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

 

5. СПОСОБИ І СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті «Inled», включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення з позовом в суд у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До чинної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою inled.com.ua

 

Оновлено «01» січня 2020 р

Що потрібно освітити?